แพ็กเกจสำหรับ ผับ บาร์ ร้านอาหาร

แพ็กเกจดูบอลดัง ลิขสิทธิ์ พรีเมียร์ลีก

สำหรับผับ บาร์  ร้านอาหาร สมัครได้ในราคาพิเศษ ที่นี่ ที่เดียวทรูวิชันส์ แพ็กเกจร้านอาหาร กุมภาพันธ์ 2564

ทรูวิชันส์ แพ็กเกจร้านอาหาร กุมภาพันธ์ 2564

 • ค่าติดตั้ง 1 จุด 1,000 บาท (ปกติมูลค่า 9,500 บาท)
 • ฟรีค่าประกันอุปกรณ์ (ปกติมูลค่า 2,000 บาท)
 • รับใบรับรองสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สมาชิก
 • ใบสมัครติดตั้ง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  Download ที่นี่

เงื่อนไข

 • แพ็กเกจสาหรับกลุ่มลูกค้าสถานบันเทิง (ผับ,บาร์), ภัตตาคาร, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ล็อบบี้โรงแรม (Lobby) และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเผยแพร่ช่องรายการเชิงพาณิชย์
 • สามารถสมัครใช้บริการได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • ติดตั้งระบบ DSTV เท่านั้น
 • อุปกรณ์ติดตั้งหลัก (จาน, IRD, SMC) เป็นอุปกรณ์เช่า ทรูวิชั่นส์เรียกเก็บคืนหลังจากยกเลิกสมาชิก
 • ราคาแพ็กเกจเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ติดตั้งได้ 1 จุดหลัก
 • ระยะสายติดตั้งฟรี 20 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 25 บาท ไม่รวมค่าติดตั้งพิเศษร้อยท่อ เจาะฝ้า
 • ใบสมัครและเอกสารการสมัคร อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ใบรับรองสิทธิ์ เพื่อรับรองว่าเป็นสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียร์ลีก สาหรับ ผับ,บาร์ ร้านอาหาร และสถานบันเทิง จะได้รับหลังจากที่ลูกค้าได้ชาระค่าบริการเรียบร้อยแล้วภายใน 30 วันทาการ
 • ใบรับรองสิทธ์ 1 ใบต่อ 1 สถานที่ติดตั้งของสถานประกอบการเท่านั้น
 • ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก หากลูกค้ายกเลิกก่อนครบกาหนดที่ตกลงกับบริษัทฯ ไว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนระยะเวลาที่เหลือ
 • เอกสารใบรับรองสิทธิ์จะต้องนาไปแสดงในจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • ชื่อที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องตรงกับที่ระบุในใบรับรองสิทธิ์
 • รูปแบบรายการ และช่องรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกตามเจ้าของลิขสิทธิ์ ช่องรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องรายการทรูวิชันส์ แพ็กเกจร้านอาหาร