แพ็กเกจ สนั่นบอลไทย

แพ็กเกจ สนั่นบอลไทย menu_sanunballthai

สนั่นบอลไทย

สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ สนั่นบอลไทย

  • ฟรี! ค่าติดตั้งทุกจุด
  • ค่าประกันอุปกรณ์ 1,000 บาทต่อจุด
  • ดูฟรี 1 เดือนทุกจุด (ฟรีค่าบริการรายเดือน และค่าเช่าอุปกรณ์ทุกจุด เฉพาะลูกค้าสมัคร Day 1)
  • ใช้ฟรี…ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ดูรายการโปรดได้ทุกที่ผ่าน WiFi แม้จะไม่อยู่บ้าน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
  • รับชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 5 ช่อง รวมรับชม 102 ช่อง ระบบเคเบิ้ล
  • รับชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 5 ช่อง รวมรับชม 96 ช่อง ระบบจานดาวเทียม

 

ตารางราคา แพ็กเกจ สนั่นบอลไทย

สนั่นบอลไทย

 true_vision_logo

ลงทะเบียนสมัครและติดตั้ง ทรรูวิชันส์ฟรี

 ช่องรายการ แพ๊กเกจ สนั่นบอลไทย
7-HappyFamily HD-Jan16

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ และต้องดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิกในแพ็คเกจนั้น หรือสูงกว่าต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน และสนั่นบอลไทย ,Happy Family HD

เป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดสัญญาณ

2. ถ้าทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก ก่อนครบกำหนด จะถูกเรียกเก็บส่วนต่างค่าติดตั้งมูลค่า 2,500 บาทต่อจุด สำหรับ Platinum HD, Gold HD, Super Family HD,

Sport Family HD, Smart Family HD ,สนั่นบอลไทย และ Happy Family HD Package ที่ได้ยกเว้น ณ วันที่สมัคร

3. ในการติดตั้งจุดเสริมลูกค้าต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในกรณีที่พื้นที่ในการติดตั้งมีระยะทางเกินกว่าที่กำหนดไว้

4. สิทธิ์ใช้บริการเสริม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ สำหรับสมาชิกใหม่ ต้องทำการสมัครและทำการติดตั้ง เปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนำหมายเลขสมาชิก ที่ได้ไป

สมัครใช้บริการ TrueVisions Anywhere ได้ จากนั้นนำหมายเลขสมาร์ทการ์ดมาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ฟรีตามกำหนด (มูลค่าปกติ 299 บาทต่อเดือน

ต่อบัญชีผู้ใช้) ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

 

สินค้าและบริการอื่น